Mã giảm giá Lazada mới nhất tháng 4/2021

Mã giảm giá lazada tổng hợp mới nhất tháng 4/2021 được cập nhật thường xuyên và liên tục, với những ưu đãi, voucher, sự kiện hấp dẫn đang diễn ra trên trang TMĐT lazada.vn hiện đang là trang mua sắm hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Hãy cùng chondeal247 săn deal, voucher lazada với những mã giảm giá mới nhất nhé!

mã giảm giá lazada

Website: lazada.vn

previous arrow
next arrow
Slider
Siêu voucher, giảm giá khuyến mãi 1
Siêu voucher, giảm giá khuyến mãi 2
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 120,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại winnereco
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 15,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Konka Hà N_i
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 259,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Everest Fashion HCM
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 1 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Ga Gối Windsir
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Akemi – Akemiuchi – Studio One
Nhận Ưu Đãi
Giảm 30K
ĐH tối thiểu: 31,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Light Coffee
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại TaoTronics Global
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại HKStorage
Nhận Ưu Đãi
Giảm 30K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Zinus Official Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Kocotree
Nhận Ưu Đãi
Giảm 50%
ĐH tối thiểu: 80,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại TOPK VIỆT NAM
Nhận Ưu Đãi
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 120,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại winnereco
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại GEXTECH
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Jabra
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 490,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại MAZER Flagship Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 7%
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 24-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại DEEPCOOL
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại TaoTronics Global
Nhận Ưu Đãi
Giảm 30K
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại SONY Tân Tân Certified Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Aurum
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại RtopR Beauty
Nhận Ưu Đãi
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 120,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại winnereco
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 15,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Konka Hà N_i
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại GoCharm
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 24-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Megrhythm
Nhận Ưu Đãi
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 400,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại The Ordinary Beauty
Nhận Ưu Đãi
Giảm 18%
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại MeiYanQiong
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 299,000 ₫
Ngày hết hạn: 24-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Curel
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại CosinStore
Nhận Ưu Đãi
Giảm 14%
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại CkeyiN Beauty
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Colorkey Official Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15%
ĐH tối thiểu: 249,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Colgate
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20%
ĐH tối thiểu: 599,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại edini vn
Nhận Ưu Đãi
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 900,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Giordano
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 15,001 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Doreal
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 599,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Sabina
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 450,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại VAPERLA
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại POSEE Slippers
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 399,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại CLARA MARE
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 550,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại 5THEWAY VIỆT NAM
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại CChat Clothes 
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 550,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại 5THEWAY VIỆT NAM
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 15,001 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Doreal
Nhận Ưu Đãi
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 900,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Giordano
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại FEAER DENIM PREMIUM
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 299,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Urban Outfits
Nhận Ưu Đãi
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 120,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại winnereco
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Corine de Farme
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 187,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại ANDROS
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 299,000 ₫
Ngày hết hạn: 24-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại TOYS WORLD ONLINE
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 100,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại UMIHA
Nhận Ưu Đãi
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 120,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại winnereco
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 220,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại CHOCOLINE OFFICIAL
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 187,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại ANDROS
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại CosinStore
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15%
ĐH tối thiểu: 39,000 ₫
Ngày hết hạn: 24-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Tâm Đức Thiện Official
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Mật Ong Phúc Khang
Nhận Ưu Đãi
Giảm 69K
ĐH tối thiểu: 70,000 ₫
Ngày hết hạn: 24-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Light Coffee
Nhận Ưu Đãi
Giảm 5%
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 24-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Natur Fish
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 650,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Dr. Trung
Nhận Ưu Đãi
Giảm 200K
ĐH tối thiểu: 2,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Karcher
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Furla
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại SHHORS
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 20,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại BASEUS ViệtNam Certified Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20%
ĐH tối thiểu: 599,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại edini vn
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 550,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại 5THEWAY VIỆT NAM
Nhận Ưu Đãi
Giảm 12%
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại SUNPOLO
Nhận Ưu Đãi
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 120,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại winnereco
Nhận Ưu Đãi
Giảm 110K
ĐH tối thiểu: 1,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Baseus Flagship Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 15,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Konka Hà N_i
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Gia Dụng Mall-LocknLockCertifiedStore
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15%
ĐH tối thiểu: 249,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Colgate
Nhận Ưu Đãi
Giảm 13%
ĐH tối thiểu: 40,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Ckeyin Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 200K
ĐH tối thiểu: 2,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Karcher
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 20,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại BASEUS ViệtNam Certified Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 1,200,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại KAMITO OFFICIAL STORE
Nhận Ưu Đãi
Giảm 105K
ĐH tối thiểu: 999,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại VIETMAP
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại NOVSIGHT Flagship Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại BMCAR Flagship Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 40K
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Malide Flagship Store
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 187,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại MileAuto
Nhận Ưu Đãi
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 187,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Tinh dầu thiên nhiên Purevess
Nhận Ưu Đãi
Giảm 200K
ĐH tối thiểu: 600,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Học Viện Lazada Việt Nam
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 15,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Konka Hà N_i
Nhận Ưu Đãi
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 999,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại DHC Việt Nam
Nhận Ưu Đãi
Giảm 10%
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại CosinStore
Nhận Ưu Đãi
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 23-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại Mật Ong Phúc Khang
Nhận Ưu Đãi
Giảm 14%
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 25-04-2021
Mô tả Deal/Coupon
Áp dụng khi mua tại CkeyiN Beauty
Nhận Ưu Đãi

Mã Giảm giá

mã giảm giá shopee

mã giảm giá lazada

mã giảm giá tiki

mã giảm giá sendo

Nội dung chính

Tìm hiểu về Lazada Việt Nam

Lazada.vn là sàn giao dịch TMĐT thuộc Lazada Group, một tập đoàn đa quốc gia với nhiều chi nhánh phát triển trước đó tại: Singapore, Philippin, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, được sáng lập bởi Maximilian Bittner người Đức, sau đó được Alibaba Group mua lại vào năm 2015.

Sàn TMĐT Lazada cung cấp sản phẩm đa ngành từ thiết bị điện tử, nhà cửa cuộc sống, sức khỏe làm đẹp, mẹ và bé cho đến những đồ ăn, thức uống, thực phẩm tươi sống,… tất cả đều có trên trang TMĐT này.

Bên cạnh sự tiện lợi về sự đa dạng sản phẩm, Lazada luôn có những chương trình ưu đãi, khuyến mãi giảm giá sốc, các sự kiện lớn nhằm kích cầu, mang đến những trải nghiệm mua sắm hết sức tuyệt vời ngay cả khi bạn đang ngồi tại nhà.

LazMall là gì?

LazMall là dịch vụ mua sắm đặc biệt, tại đây chỉ những nhà bán hàng chính hãng và uy tín mới được đăng ký. Do đó, người mua hàng khi mua sắm trên LazMall sẽ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt và hỗ trợ tốt hơn từ Lazada như:

 • Chính sách 15 ngày trả hàng / Hoàn tiền: được hỗ trợ chính sách trả hàng / hoàn tiền tốt hơn với thời gian lên đến 15 ngày, so với những shop thông thường thì Lazada đảm bảo trả hàng / hoàn tiền là 7 ngày.
 • Hàng chính hãng 100%: sản phẩm được bán trên LazMall được đảm bảo 100% chính hãng, sẽ hoàn lại gấp đôi số tiền mà bạn thanh toán nếu phát hiện hàng nhái, kém chất lượng.
Vậy làm cách nào để nhận biết sản phẩm thuộc shop uy tín trên LazMall?

Nhận biết thông qua huy hiệu LazMall trên sản phẩm như hình bên dưới

cách nhận biết sản phẩm lazmall trên trang tìm kiếm

Đối với trang tìm kiếm sản phẩm

 
cách nhận biết lazmall trên trang chi tiết sản phẩm

Đối với trang chi tiết sản phẩm

Vì sao nên mua hàng trên Lazada?

Lazada.vn là một trong những sàn thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình C2C (Customer to Customer) rất được ưa chuộng hiện nay, bởi nền tảng này cung cấp cho khách hàng nhiều tính năng, ưu đãi, hỗ trợ và đặc biệt đảm bảo quyền lợi khi mua sắm.

 • Giá cả phù hợp, tính cạnh tranh cao giữa các shop tạo điều kiện cho người mua sắm với chi phí thấp nhất.
 • Giao diện đơn giản, dễ tương tác giúp việc mua sắm trở nên vô cùng tiện lợi và nhanh chóng.
 • Dễ dàng trao đổi với người bán thông qua kênh chat trực tuyến.
 • Là nên tảng thương mại điện tử hàng đầu nên sản phẩm vô cùng đa dạng và phong phú, giúp người mua có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm yêu thích, phù hợp với túi tiền.
 • Luôn có sự kiện ưu đãi lớn, voucher giảm giá hấp dẫn giúp khách hàng luôn săn được hàng tốt với giá rẻ khó ngờ.
 • Đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7, cùng với chính sách bảo vệ quyền lợi dành cho người mua, các bạn có thể tham khảo thêm >> tại đây <<

Mã giảm giá Lazada là gì?

Mã giảm giá Lazada, hay chúng ta còn gọi là voucher lazada, coupon code lazada, mã ưu đãi lazada,… tất cả các tên gọi đều mang ý nghĩa như nhau, đó là hình thức Lazada dùng để ưu đãi dành cho khách hàng khi mua sắm trên nền tảng TMĐT này.

Hiện tại, mã giảm giá rất được ưa chuộng hiện nay bởi vừa tiện lợi, vừa giúp tiết kiệm đáng kể chi phí trong bối cảnh nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng phát triện mạnh. Đặc biệt nếu bạn là thành viên mới, thì Lazada luôn có những ưu đãi mua sắm dành cho bạn với giá tốt nhất.

mã giảm giá lazada là gì

Mã giảm giá giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí đáng kể khi mua sắm trên Lazada

Lấy mã giảm giá Lazada ở đâu?

Như các bạn đã biết thì mã giảm giá rất được quan tâm bởi người tiêu dùng hiện nay, bởi giúp tiết kiệm chi phí mua sắm đáng kể. Vậy chúng ta có thể thu thập mã giảm giá ở đâu để đảm bảo voucher luôn mới và thành công 100% khi sử dụng.

 • Truy cập trực tiếp vào trang cung cấp mã giảm giá chính chủ >> tại đây <<
 • Săn deal, mã giảm giá tại các sự kiện lớn trên lazada, thường xuất hiện trên các banner
 • Săn mã giảm giá từ trang shop của các nhà bán hàng trên lazada
 • Tổng hợp tất cả các nguồn trên, chondeal247 sẽ giúp các bạn săn mã giảm giá nhanh và tiện lợi nhất, bằng cách truy cập vào đường dẫn sau nhé
  https://chondeal247.com/ma-giam-gia-lazada
Lưu ý: chondeal247 luôn cập nhật mới mã giảm giá và sự kiện mới nhất, do đó bạn nên lưu lại đường dẫn để khi có sự kiện lớn, bạn dễ dàng truy cập và săn deal nhanh nhất có thể nhé, vì số lượng ưu đãi luôn có giới hạn vì nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao.

Những loại mã giảm giá nào hiện đang cung cấp trên Lazada?

Là trang thương mại điện tử hàng đầu, Lazada luôn tạo điều kiện mua sắm tốt nhất dành cho khách hàng từ người mới tham gia cho đến những khách hàng thường xuyên và lâu năm, cùng chúng tôi điểm qua những phân loại mã giảm giá lazada đang cung cấp, hỗ trợ người tiêu dùng nhé.

 • Mã giảm giá (voucher) dành cho khách hàng mới >> Nhận ưu đãi <<
 • Mã giảm giá dành cho Lazada App:
  Lazada luôn mong muốn người dùng mua hàng trên App để có thể trải nghiệm mua sắm tốt nhất qua điện thoại, thiết bị hiện đại tiện lợi nhất hiện nay. Chính vì vậy, mã giảm giá dành cho App luôn được Lazada ưu ái sử dụng.
 • Mã giảm giá toàn sàn áp dụng cho mọi đơn hàng: Lazada thường tung những voucher giảm giá cho mọi đơn hàng đặc biệt này vào những sự kiện lớn hàng tháng. Nếu bạn là người tiêu dùng thường xuyên trên lazada, đừng quên loại mã giảm giá này nhé.
 • Mã miễn phí vận chuyển trên Lazada: đây là mã thường được Lazada sử dụng nhằm ưu đãi cho khách hàng, với loại mã giảm giá này giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí khi mua sắm đấy.
 • Mã giảm giá từ các nhà bán hàng, các thương hiệu uy tín: đây là những voucher ưu đãi do chính các nhà bán hàng tự tạo ra nhằm kích cầu, tăng đơn hàng, cũng như cảm ơn sự ủng hộ của khách hàng đến với thương hiệu của họ.
 • Mã giảm giá từ các đối tác: đó là những đơn vị hỗ trợ thanh toán trực tuyến khi mua hàng trên lazada như: các ngân hàng hay ví điện tử, những đơn vị này cũng thường xuyên có những ưu đãi, hấp dẫn khi người tiêu dùng tiến hành thanh toán online khi sử dụng dịch vụ của họ.

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá trên Lazada

Nếu bạn là người mới hoặc chưa sử dụng hoặc chưa biết cách làm sao để nhập mã giảm giá để mua hàng trên lazada thì hãy theo dõi phần hướng dẫn bên dưới nhé.

 • Bước 1: bạn cứ tiến hàng mua hàng bình thường nhé

Hướng dẫn nhập voucher, mã giảm giá trên lazada

 • Bước 2: tiến hành nhập mã giảm giá khi xác nhận thanh toán
 • Bước 3: xác nhận lại thông tin thanh toán một lần nữa và nhấn “thanh toán” để hoàn thành mua sản phẩm

 

Nhập mã giảm giá lazada và xác nhận thanh toán đơn hàng

Một số lưu ý khi sử dụng voucher giảm giá Lazada

 • Mỗi mã giảm giá chỉ được sử dụng 1 lần cho mỗi tài khoản trên lazada.
 • Có thể sử dụng tối đa 4 mã giảm giá cho 1 đơn hàng trên Lazada: mã vận chuyển, mã giảm giá toàn sàn, mã đối tác và mã thương hiệu (nhà bán hàng).
 • Hiệu lực của mã giảm giá phụ thuộc vào: điều kiện sử dụng, thời gian sử dụng, số lượt sử dụng và ngân sách tối đa cho mã giảm giá đó.

Hy vọng với những thông tin hữu ích trên về mã giảm giá lazada, cũng như những thông tin liện quan về lazada, cách săn deal, voucher, hay cách thức sử dụng mã giảm giá sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể trong việc mua sắm online, vốn là kênh mua sắm thời thượng hiện nay.

Cám ơn bạn đã đọc thông tin của chúng tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành bên những người yêu thương nhất.

Từ khóa tìm kiếm: mgg lazada chondeal247, mgg lazada 12.12

Chọn Deal Ngon 247
Logo
Enable registration in settings - general