Tổng hợp khuyến mãi, mã giảm giá Shopee 5.5

Trang tổng hợp khuyến mãi siêu ưu đãimã giảm giá shopee 5.5 cho tất cả các ngành hàng dành cho khách hàng thân quen của shopee. Một trong những sự kiện lớn nhất trong năm trên shopee đang chờ bạn, hãy lưu lại trang web và cùng chondeal247 tận hưởng và trải nghiệm mua sắm tốt nhất tại shopee.vn, một trong những trang thương mại điện tử hàng đầu tại thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam nhé.

Nội dung chính

Mã Giảm giá 5.5

Chuyên mục săn deal, voucher, mã giám giá HOT. Bạn đã sẵn sàng chưa? Săn deal thôi nào ^^!

Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 190,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫190.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-70502304 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 20,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 10K cho đơn hàng từ 20K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 05/05/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
LIFE5510K COPY
Giảm 20%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 100,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 20%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75935261 COPY
Giảm 8%
Giảm tối đa: 100,000 ₫
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 300K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 05/05/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
LIFE0505 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 50,000 ₫
ĐH tối thiểu: 10,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-72549639 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 06-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-73839297 COPY
Giảm 35%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 1,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 35%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-70802466 COPY
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-77173288 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 69,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫69.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74839901 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71710321 COPY
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 6,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫6.000.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71328601 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 100,000 ₫
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 05/05/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
LIFEHOT55 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75383478 COPY
Giảm 30%
Giảm tối đa: 20,000 ₫
ĐH tối thiểu: 680,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 30%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫680.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-76302535 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 1,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71707316 COPY
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74994897 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 900,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫900.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75274995 COPY
Giảm 80%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 80%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-73691752 COPY
Giảm 5%
Giảm tối đa: 7,000 ₫
ĐH tối thiểu: 180,000 ₫
Ngày hết hạn: 06-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 5%, tối đa ₫7.000, cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 06-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-77701205 COPY
Giảm 5%
Giảm tối đa: 30,000 ₫
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 5%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-72848265 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-73020198 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 129,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫129.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74805002 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-77269111 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75875064 COPY
Giảm 70%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 49,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 70%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫49.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74746993 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75180143 COPY
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-72139914 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 100,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74511680 COPY
Giảm 30K
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 08-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 08-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-77734090 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra: + Miễn phí vận chuyển tối đa 15,000đ cho đơn hàng từ 50,000đ. + Miễn phí vận chuyển tối đa 25,000đ cho đơn hàng từ 150,000đ dành riêng gian hàng quốc tế. + Miễn phí vận chuyển tối đa 70,000đ cho đơn hàng từ 300,000đ. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab Express, NowShip, VN Post Nhanh, Best Express. Hình thức thanh toán: Tất cả. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 05/05/2021 00:00 đến 05/05/2021 23:59
FSV-77767783 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra: + Miễn phí vận chuyển tối đa 15,000đ cho đơn hàng từ 50,000đ. + Miễn phí vận chuyển tối đa 25,000đ cho đơn hàng từ 150,000đ dành riêng gian hàng quốc tế. + Miễn phí vận chuyển tối đa 70,000đ cho đơn hàng từ 300,000đ. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab Express, NowShip, VN Post Nhanh, Best Express. Hình thức thanh toán: Tất cả. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 05/05/2021 00:00 đến 05/05/2021 23:59
FSV-77767783 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab Express, NowShip, VN Post Nhanh, Best Express. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77766819 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab Express, NowShip, VN Post Nhanh, Best Express. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77766819 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 15K) cho đơn hàng bất kì thoả điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 05/05/2021 23:59 Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước
FSV-78258377 COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã hoàn 15% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
CCBSPIKEMAY05T COPY
Miễn Phí Vận Chuyển
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã hoàn 15% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 0H đến 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
CCBSPIKEMAY05 COPY
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75950770 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-69840062 COPY
Giảm 500K
ĐH tối thiểu: 10,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫500.000 cho đơn hàng từ ₫10.000.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75618706 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71175120 COPY
Giảm 3%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 39,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 3%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫39.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74866823 COPY
Giảm 30K
ĐH tối thiểu: 30,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫30.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74445526 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 6,000 ₫
ĐH tối thiểu: 29,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 50%, tối đa ₫6.000, cho đơn hàng từ ₫29.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-76456187 COPY
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 1,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74570191 COPY
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71362851 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75570785 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-73045506 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 100,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-70817594 COPY
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71521285 COPY
Giảm 30K
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-73749131 COPY
Giảm 30%
Giảm tối đa: 30,000 ₫
ĐH tối thiểu: 180,000 ₫
Ngày hết hạn: 08-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 30%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 08-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75674802 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 100,000 ₫
Ngày hết hạn: 06-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71609685 COPY
Giảm 6%
Giảm tối đa: 500,000 ₫
ĐH tối thiểu: 3,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã giảm 6% tối đa 500000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn!
ELSIEUHOI COPY
Giảm 6%
Giảm tối đa: 20,000 ₫
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 6%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75664246 COPY
Giảm 20%
Giảm tối đa: 5,500 ₫
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 20%, tối đa ₫5.500, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-70950829 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 19,900 ₫
ĐH tối thiểu: 120,000 ₫
Ngày hết hạn: 06-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 10%, tối đa ₫19.900, cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 06-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-77723640 COPY
Giảm 15K
ĐH tối thiểu: 380,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫380.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71456048 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74965193 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 06-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71266337 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 20,000 ₫
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74161124 COPY
Giảm 5%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75382096 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74065842 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 299,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74896819 COPY
Giảm 200K
ĐH tối thiểu: 2,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75246683 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75848186 COPY
Giảm 2691K
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã giảm ngay 2691000đ cho đơn từ 0đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn!
EL12PM128 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 5,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 05-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
YAMAPD10 COPY
Giảm 991K
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã giảm ngay 991000đ cho đơn từ 0đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn!
ELSAMS55 COPY
Giảm 1000K
ĐH tối thiểu: 10,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm tối đa 1triệu cho đơn hàng hợp lệ từ 10 triệu từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 00:00 – 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
MDD0505HUNT20H COPY
Giảm 500K
ĐH tối thiểu: 5,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm tối đa 500K cho đơn hàng hợp lệ từ 5 triệu từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 00:00 – 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
MDD0505HUNT10H COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 100,000 ₫
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 00:00 – 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
MDD0505HT0H COPY
Giảm 5%
Giảm tối đa: 150,000 ₫
ĐH tối thiểu: 1,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 5% tối đa 150K cho đơn hàng hợp lệ từ 1 triệu từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 00:00 – 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
MDD0505SALE50H COPY
Giảm 7%
Giảm tối đa: 50,000 ₫
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 7% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 00:00 – 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
MDD0505SALE70H COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71227750 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 10,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-70182115 COPY
Giảm 5%
Giảm tối đa: 70,000 ₫
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã giảm 5% tối đa 70000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 5/5/2021. Số lượng có hạn.
FMCG55 COPY
Giảm 100K
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã giảm tối đa 100000 cho đơn từ 1500000. HSD: 23:59 5/5/2021. Số lượng có hạn.
FMCG0505 COPY
Giảm 8%
Giảm tối đa: 80,000 ₫
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã giảm 8% tối đa 80000 cho đơn từ 500000. HSD: 23:59 5/5/2021. Số lượng có hạn.
FMCGSALE55 COPY
Giảm 8%
Giảm tối đa: 80,000 ₫
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã giảm 8% tối đa 80000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 5/5/2021. Số lượng có hạn.
FMCGFSS55 COPY
Giảm 30%
Giảm tối đa: 15,000 ₫
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 08-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 30%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 08-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-70765139 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 100,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-76234055 COPY
Giảm 30%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 180,000 ₫
Ngày hết hạn: 08-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 30%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 08-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-70016043 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 290,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫290.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-69853559 COPY
Giảm 20%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 20%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-72043564 COPY
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74526809 COPY
Giảm 30K
ĐH tối thiểu: 299,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74975445 COPY
Giảm 99K
ĐH tối thiểu: 449,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫99.000 cho đơn hàng từ ₫449.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75610188 COPY
Giảm 90%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 460,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 90%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫460.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71305807 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-76013549 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 8,000 ₫
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 50%, tối đa ₫8.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-73533476 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 165,000 ₫
Ngày hết hạn: 06-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫165.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-70178606 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 150,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-76497687 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng bất kì thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee: – Giảm tối đa 20K cho đơn hàng giao đến Hà Nội và Hồ Chí Minh. – Giảm tối đa 40K cho đơn hàng giao đến các tỉnh/thành phố khác. Chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên của khách hàng mới. Áp dụng khi đặt hàng bằng ứng dụng Shopee. Hình thức thanh toán: Tất cả. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng từ 00:00 05/05/2021 – 23:58 05/05/2021 Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước.
FSV-77425503 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 00:00 – 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
50GICUNGRE COPY
Giảm 30K
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 00:00 – 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
30GICUNGRE COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 30,000 ₫
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã , giảm 10% tối đa 30000 cho đơn hàng tối thiểu 200000. HSD: 23h59 ngày 05/05/2021. Số lượng có hạn.
CB0505B COPY
Giảm 15%
Giảm tối đa: 60,000 ₫
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã , giảm 15% tối đa 60000 cho đơn hàng tối thiểu 300000. HSD: 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn.
CB6L1CV2 COPY
Giảm 15%
Giảm tối đa: 60,000 ₫
ĐH tối thiểu: 300,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã , giảm 15% tối đa 60000 cho đơn hàng tối thiểu 300000. HSD: 05/05/2021 23:59. Số lượng có hạn.
CB6L1CV1 COPY
Giảm 12%
Giảm tối đa: 20,000 ₫
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Nhập mã , giảm 12% tối đa 20000 cho đơn hàng tối thiểu 99000. HSD: 23h59 ngày 05/05/2021. Số lượng có hạn.
CB0505A COPY
Hoàn 10% xu
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã hoàn 10% tối đa 100K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 05/05/2021 00:00 – 05/05/2021 08:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
55HOAN100K0H COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 10,000 ₫
ĐH tối thiểu: 1,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74918001 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 500,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75792923 COPY
Giảm 10K
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm tối đa 10K đơn từ 0đ. Hạn sử dụng: [23h59, 5/5/2021]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
FACBHOT55 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 599,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-72466628 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 15,000 ₫
ĐH tối thiểu: 100,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71715863 COPY
Giảm 30%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 30%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75243127 COPY
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-76945336 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 1,500,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74399897 COPY
Giảm 20K
ĐH tối thiểu: 159,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75943540 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 350,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75780676 COPY
Giảm 15%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 100,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 15%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74916157 COPY
Giảm 3%
Giảm tối đa: 50,000 ₫
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 3%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75747896 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-76248461 COPY
Giảm 49%
Giảm tối đa: 5,000 ₫
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 49%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-71289960 COPY
Giảm 8%
Giảm tối đa: 50,000 ₫
ĐH tối thiểu: 250,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 8% tối đa 50K đơn từ 250K. Hạn sử dụng: [23h59, 5/5/2021]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
FAGREAT55 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 50,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 10K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: [23h59, 5/5/2021]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
FAXANH55 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-76050855 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 30,000 ₫
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Mã giảm 10% tối đa 30K đơn từ 99K. Hạn sử dụng: [23h59, 5/5/2021]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
FAGREEN55 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 15,000 ₫
ĐH tối thiểu: 199,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay 50%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-74777759 COPY
Giảm 50K
ĐH tối thiểu: 1,000,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-77261561 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-75180143 COPY
Giảm 10K
ĐH tối thiểu: 200,000 ₫
Ngày hết hạn: 07-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
SFP-72150702 COPY
Hoàn 99% xu
ĐH tối thiểu: 99,000 ₫
Ngày hết hạn: 08-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã để nhận ngay 99% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 08-05-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.
SFP-66959482 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, NowShip, VN Post Nhanh. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77768744 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra: + Miễn phí vận chuyển tối đa 15,000đ cho đơn hàng từ 50,000đ. + Miễn phí vận chuyển tối đa 25,000đ cho đơn hàng từ 150,000đ dành riêng gian hàng quốc tế. + Miễn phí vận chuyển tối đa 70,000đ cho đơn hàng từ 300,000đ. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab Express, NowShip, VN Post Nhanh, Best Express. Hình thức thanh toán: Tất cả. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 05/05/2021 00:00 đến 05/05/2021 23:59
FSV-77767783 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra: + Miễn phí vận chuyển tối đa 15,000đ cho đơn hàng từ 50,000đ. + Miễn phí vận chuyển tối đa 25,000đ cho đơn hàng từ 150,000đ dành riêng gian hàng quốc tế. + Miễn phí vận chuyển tối đa 70,000đ cho đơn hàng từ 300,000đ. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab Express, NowShip, VN Post Nhanh, Best Express. Hình thức thanh toán: Tất cả. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 05/05/2021 00:00 đến 05/05/2021 23:59
FSV-77767783 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab Express, NowShip, VN Post Nhanh, Best Express. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77766819 COPY
Giảm Giá
Ngày hết hạn: 05-05-2021
Mô tả Deal/Coupon
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab Express, NowShip, VN Post Nhanh, Best Express. Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 0:00 ngày 05/05/2021 đến 23:59 ngày 05/05/2021
FSV-77766819 COPY

Khuyến mãi siêu ưu đãi 5.5

mã giảm giá shopee

mã giảm giá lazada

mã giảm giá tiki

mã giảm giá sendo

Chọn Deal Ngon 247
Logo
Enable registration in settings - general